Muziek docent

Naast het dirigeren van orkesten is Madeleine ook heel ervaren in het leiden van jeugdorkesten, blazersklassen en het organiseren van scholenprojecten in samenwerking met een orkest om nieuwe leden te werven. ‘Bij Muziekvereniging Caecilia Gouderak bijvoorbeeld ben ik verantwoordelijk voor de gehele jeugdopleiding. Ik verzorg de AMV-lessen, ik leid de blazersklas, het jeugdorkest en verzorg in zijn geheel scholenprojecten zoals Wieger wordt wakker, Windkracht 6 en De Vuilnisboot’.

 

Schoolmuziek

Waarom is muziek op school zo belangrijk?

Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken aangetoond, dat musiceren het intelligentie quotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Uiteindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij.

 

Madeleine studeerde aan het Rotterdams conservatorium voor Docent Muziek.

Zij heeft tijdens en na haar studie lesgegeven op verschillende scholen. Ze gaf les op basisscholen, middelbare scholen en op de Pabo. Op dit moment is Madeleine twee dagen per week werkzaam als vakleerkracht Muziek op basisschool de Carrousel in Gouda. Ze geeft daar muziekles aan alle klassen en leidt het schoolorkest.

Daarnaast geeft Madeleine veel workshops en lessenseries op basisscholen in de regio en leidt zij bij KunstpuntGouda basisschooldocenten op tot Specialist Muziek zodat zij muzieklessen kunnen gaan geven op de basisschool waar zij werken.

 

Heeft u interesse in een muzikale workshop of een muzikale lessenserie op school, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met haar opnemen.

 

De volgende buitenschoolse cursussen kunnen worden gegeven door Madeleine:

 

Cusussen muziek met jonge kinderen ( van 1 tot 4 jaar)

Alle kinderen worden muzikaal geboren. Of deze muzikale mogelijkheden worden ontwikkeld hangt af van de stimulansen uit de omgeving. Jonge kinderen vinden het heerlijk om muziek te maken. En samen met een ouder of grootouder muziek maken is nog veel leuker. Bij de cursussen muziek met jonge kinderen is plezier maken het uitgangspunt. Wanneer kinderen plezier beleven aan muziek komt de muzikaliteit op een natuurlijke wijze tot ontplooiing, maar nog veel belangrijker is dat het gezamenlijk plezier tijdens muzikale activiteiten de band tussen (groot)ouder en kind versterkt.

De cursus is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar.

 

Inhoud van de lessen

In de cursussen Muziek op Schoot en Muziek met Peuters wordt gewerkt aan de hand van spelvormen en liedjes die een duidelijk verband hebben met de dagelijkse bezigheden en de belevingswereld van het kind. Daarbij worden diverse materialen en eenvoudige slagwerkinstrumenten gebruikt.

De gezongen liedjes worden na de les op papier uitgereikt.

Na afloop van de lessen is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken met elkaar. Voor de kinderen moet zelf iets te drinken worden meegebracht.

 

Spelen met muziek

Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit de jongste groepen van de basisschool. De kinderen volgen deze lessen zelfstandig. D.w.z. zonder begeleidende volwassene. De cursus sluit aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen uit deze groepen zich bevinden en zijn een goede voorbereiding op de AMV-cursus.

Tijdens de lessen staan de spelenderwijs beleven van muzikale componenten (vlug/langzaam, hoog/laag ect.) centraal. Dit gebeurd d.m.v. zingen, bewegingsexpressie, het aanleren van eenvoudige kinderdansvormen op muziek en spelen Orff-instrumenten en diverse slaginstrumenten.

 

Algemene muzikale vorming

Deze cursus is speciaal opgezet voor leerlingen uit de groepen 4 en 5 van de basisschool.

Tijdens de cursus AMV wordt het maat- en ritme gevoel en het muzikaal gehoor ontwikkeld. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen van het notenschrift. Ook zingen we veel met elkaar en leren de kinderen de blokfluit, het klokkenspel en diverse slaginstrumenten bespelen. Met deze instrumenten spelen we leuke liedbegeleidingen met elkaar. Ook ontwikkelen de kinderen de vaardigheden om zelf muziek te improviseren.

 

(Foto muziek op de basisschool, lessenserie Sinterklaas op basisschool de Sterrenboom in Stolwijk)